അഡ്‌ഹോക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർന്റെയും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്റെയും ഒഴിവുകൾ

മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ അഡ്‌ഹോക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർന്റെയും ബോയിസ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്റെയും ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക.  Download Notification  

ഒന്നാം വർഷ ബി.ടെക്; എൻ.ആർ.ഐ ക്വാട്ടാ പ്രവേശനം 2021-22

  കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യുക്കേഷൻ കേരളയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാറിൽ ബി. ടെക്ക്  കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക്  NRI ക്വാട്ടാ  അഡ്മിഷന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. KEAM എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് Read More …